คอร์สทั้งหมด

คอร์สทั้งหมด

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 3,900.00

ภาษาสเปนกับการนางงาม

ภาษาสเปนกับการนางงาม

฿ 9,500.00

ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย

“ภาษาอังกฤษในบริบททางกฎหมาย (Plain Legal English)”

฿ 4,500.00

คอร์สเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้าน: การแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารระดับต้น

คอร์สเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้าน: การแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารระดับต้น

฿ 2,500.00

Vocab Enrichment (Online)

Vocab Enrichment (Online) ปัญหาการอ่านที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง (intermediate) และระดับกลางตอนปลาย (upper intermediate) มักพบคือ มีความรู้คำศัพท์ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากประสบการณ์การอ่านน้อย ไม่ถนัดเรียนแบบท่องจำคำศัพท์ รู้เฉพาะความหมายหลักของศัพท์บางคำ เช่น ความหมายคำว่า game, stone, humor แต่ไม่รู้ความหมายอื่น ๆ ของคำดังกล่าว เช่น wild animals and birds that are hunted for food or sport (game), a piece of hard material that can form in some organs in the body and cause severe pain (kidney stone), the state of one’s feeling (humor)