หมวดหมู่คอร์สทั้งหมด

คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สใหม่ล่าสุด

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 3,000.00

สันสกฤตเรียนง่าย 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

สันสกฤตเรียนง่าย 1 วันธรรมดา (ออนไลน์) ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาโบราณของอินเดีย ที่มีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ 3,500 ปี เป็นภาษาของชนชั้นสูง เช่น วรรณพราหมณ์ เป็นภาษาทางวิชาการ มีวรรณคดีจำนวนมากที่ประพันธ์เป็นภาษาสันสกฤต หลายเรื่องเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย อาทิ รามายณะ มหาภารตะ เป็นต้น

฿ 3,000.00

บาลีพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาบาลี พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) มีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคำในภาษาไทย รวมทั้งใช้ในบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต ตลอดจนมีความสำคัญในฐานะเป็นภาษาหนึ่งที่สืบทอดพุทธพจน์และใช้ในวรรณคดีบาลี การมีทักษะภาษาบาลีจึงทำให้สามารถเข้าใจและตีความบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ได้อย่างไม่ผิดพลาด ภาษาบาลียังเป็นภาษาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในวงวิชาการด้านภารตวิทยาและพุทธศาสน์ศึกษาทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาภาษาบาลีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาภาษาบาลีจึงทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจคำในภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ทั้งยังเพิ่มพูนความเข้าใจบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ รวมทั้งวรรณคดีที่ใช้ภาษาบาลีอีกด้วย

฿ 3,900.00

English Business Speaking (Online)

English Business Speaking (Online) ในยุคโลกาภิวัตน์ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนในเวทีโลก โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจ การมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จึงเป็นทักษะที่คนในยุคปัจจุบันควรให้ความสำคัญ ทักษะนี้ไม่เพียงช่วยให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ แต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงาน และการพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงจัดโครงการอบรมที่เน้นฝึกทักษะการพูดเชิงธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในด้านการใช้คำศัพท์ เทคนิคการสื่อสาร และการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง

฿ 4,400.00

รัสเซีย 2 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

รัสเซีย 2 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) การใช้คำและประโยคในสถานการณ์รอบตัวและโต้ตอบพื้นฐาน การบอกสถานที่และลักษณะของสิ่งของรอบตัว การอ่าน เขียน ฟัง และพูดอย่างง่าย

ภาษาสันสกฤต

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 3,000.00

สันสกฤตเรียนง่าย 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

สันสกฤตเรียนง่าย 1 วันธรรมดา (ออนไลน์) ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาโบราณของอินเดีย ที่มีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ 3,500 ปี เป็นภาษาของชนชั้นสูง เช่น วรรณพราหมณ์ เป็นภาษาทางวิชาการ มีวรรณคดีจำนวนมากที่ประพันธ์เป็นภาษาสันสกฤต หลายเรื่องเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย อาทิ รามายณะ มหาภารตะ เป็นต้น

฿ 3,000.00

บาลีพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาบาลี พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) มีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคำในภาษาไทย รวมทั้งใช้ในบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต ตลอดจนมีความสำคัญในฐานะเป็นภาษาหนึ่งที่สืบทอดพุทธพจน์และใช้ในวรรณคดีบาลี การมีทักษะภาษาบาลีจึงทำให้สามารถเข้าใจและตีความบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ได้อย่างไม่ผิดพลาด ภาษาบาลียังเป็นภาษาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในวงวิชาการด้านภารตวิทยาและพุทธศาสน์ศึกษาทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาภาษาบาลีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาภาษาบาลีจึงทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจคำในภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ทั้งยังเพิ่มพูนความเข้าใจบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ รวมทั้งวรรณคดีที่ใช้ภาษาบาลีอีกด้วย

ภาษารัสเซีย

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 4,400.00

รัสเซีย 2 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

รัสเซีย 2 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) การใช้คำและประโยคในสถานการณ์รอบตัวและโต้ตอบพื้นฐาน การบอกสถานที่และลักษณะของสิ่งของรอบตัว การอ่าน เขียน ฟัง และพูดอย่างง่าย

฿ 2,700.00

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 5 วันเสาร์ (ออนไลน์)

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 5 วันเสาร์ (ออนไลน์) การสนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มุ่งเน้นการอธิบายเหตุผล การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้งในประเด็นต่างๆ รอบตัว ฯลฯ

฿ 2,700.00

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 1 วันเสาร์ (ออนไลน์)

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 1 วันเสาร์ (ออนไลน์) สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน เช่นการทักทาย การเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและครอบครัว ความชอบ งานอดิเรก การซื้อของ ถามทาง สั่งอาหาร ฯลฯ

฿ 2,700.00

รัสเซีย 2 วันอาทิตย์ (ออนไลน์)

รัสเซียพื้นฐาน 2 วันอาทิตย์ (ออนไลน์) การใช้คำและประโยคในสถานการณ์รอบตัวและโต้ตอบพื้นฐาน การบอกสถานที่และลักษณะของสิ่งของรอบตัว การอ่าน เขียน ฟัง และพูดอย่างง่าย

฿ 3,000.00

ฮินดีพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

ภาษาฮินดี พื้นฐาน 2 (ออนไลน์) ภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐอินเดียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันเข้าใจได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ ชาวอินเดียผู้พูดภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในหลายประเทศ และเจริญก้าวหน้าไปเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเหล่านั้น จากการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันพบว่ามีผู้ใช้ภาษาฮินดีสื่อสารกันมากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก ภาษาฮินดีกำลังมีความสำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้ความเข้าใจในภาษาฮินดีตลอดจนวัฒนธรรมอินเดียจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นโอกาสแก่ชาวไทยที่จะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง

฿ 3,000.00

ฮินดีพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาฮินดี พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) ภาษาฮินดี เป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐอินเดียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันเข้าใจได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ ชาวอินเดียผู้พูดภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในหลายประเทศ และเจริญก้าวหน้าไปเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเหล่านั้น จากการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันพบว่ามีผู้ใช้ภาษาฮินดีสื่อสารกันมากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก ภาษาฮินดีกำลังมีความสำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้ความเข้าใจในภาษาฮินดีตลอดจนวัฒนธรรมอินเดียจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นโอกาสแก่ชาวไทยที่จะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง เนื้อหาวิชา การเขียนอักษรเทวนาครีที่ใช้ในภาษาฮินดี ระบบเสียงภาษาฮินดี คำศัพท์ วลี และประโยคสนทนาน พร้อมทั้งศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน โดยสอดแทรกความรู้ทางด้านสังคมวัฒนธรรมอินเดียในบทเรียนด้วย

ภาษาโปรตุเกส

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 3,000.00

โปรตุเกส พื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาโปรตุเกส พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) ทักษะการสื่อสารในระดับเบื้องต้น ได้แก่ ฟังเพื่อความเข้าใจ ออกเสียง พูดและสนทนาในสถานการณ์ที่กำหนด อ่านตัวบทขนาดสั้น เขียนข้อความหรือจดหมายโต้ตอบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งไวยากรณ์เบื้องต้น คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาษาฝรั่งเศส

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 5,800.00

ฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 (เรียนที่คณะ)

฿ 6,000.00

ไวยากรณ์และคำศัพท์ฝรั่งเศส ระดับกลาง (A2-B1) (ออนไลน์)

ไวยากรณ์และคำศัพท์ฝรั่งเศส ระดับกลาง (A2-B1) (ออนไลน์)

฿ 6,000.00

ฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 (ออนไลน์)

ภาษาฝรั่งเศส ระดับ/พื้นฐาน 4 (ออนไลน์) เรียนไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

฿ 6,000.00

ฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

ภาษาฝรั่งเศส ระดับ/พื้นฐาน 3 (ออนไลน์) เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนระดับเบื้องต้น

฿ 3,000.00

สเปนพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

ภาษาสเปน พื้นฐาน 3 (ออนไลน์) ภาษาสเปน 3 (เทียบเท่ากับ A 2.1- A 2.2) การเล่าและบรรยายเรื่องราวในอดีต รายละเอียดของบุคคล สุขภาพ งานเฉลิมฉลอง มหรสพ เมือง สภาพแวดล้อม การเดินทางและท่องเที่ยว การทำนายและการคาดการณ์อนาคต คำสั่งและคำแนะนำ หัวข้อไวยากรณ์: โครงสร้างที่ใช้ในการขอและให้ความเห็นและการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ทบทวนอดีตทั้ง 3 กาล presente de subjuntivo, โครงสร้างแสดงความปรารถนา, SE impersonal, Imperativo afirmativo y negativo, futuro imperfecto

฿ 3,000.00

สเปนพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

ภาษาสเปน พื้นฐาน 2 (ออนไลน์) ภาษาสเปน 2 (เทียบเท่ากับ A 1.2- A 2.1) อาหาร เสื้อผ้า สี กิจกรรมกลางแจ้ง โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางท่องเที่ยว ดนตรี ภาพยนตร์ การแสดงความคิดเห็น การเล่าและบรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในอดีต แผนการในอนาคต หัวข้อไวยากรณ์: pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto, imperativo, frases condicionales de futuro, perífrasis verbales

฿ 3,000.00

สเปนพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาสเปน พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) ภาษาสเปน 1 (เทียบเท่ากับ A 1.1) ฝึกอ่านออกเสียง เพศ พจน์ คำนำหน้านาม ตัวเลข การให้ข้อมูลพื้นฐานของตนเองและบุคคลอื่น บรรยายรูปพรรณสัณฐาน นิสัยใจคอ ย่านที่อยู่อาศัย กิจวัตรประจำวัน ความชอบ การบอกทาง การบอกเวลา อาหารการกิน หัวข้อไวยากรณ์: เพศ พจน์ คำนำหน้านาม คุณศัพท์ที่เกี่ยวกับสัญชาติและนิสัยใจคอ กิริยาวิเศษณ์บอกความถี่ คุณศัพท์และสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ กาล presente de indicativo กริยา 3 กลุ่ม (-ar, -er, -ir), ser, estar, hay, gerundio

ภาษาเยอรมัน

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 5,800.00

เยอรมันพื้นฐาน 1 (A1-1) วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

เยอรมันพื้นฐาน 1 (ระดับ A1-1) วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) สามารถเข้าใจและโต้ตอบกับผู้อื่นในประเด็นในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย อาทิ สามารถแนะนำตนเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพ ข้อมูลของครอบครัว รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม บอกเล่าและแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์รอบตัวได้

฿ 4,600.00

เยอรมัน 9 (ฺB1-1) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมัน 9 (ฺB1-1) (ออนไลน์) ระดับ B1 สามารถเข้าใจประเด็นหลักในตัวบททั่วไปที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนสามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ทำงาน สถานศึกษา หรือในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ สามารถสื่อสารในประเด็นที่คุ้นเคยหรือสัมพันธ์กับความสนใจส่วนบุคคลโดยสามารถเชื่อมโยงหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน สามารถอธิบายประสบการณ์ ความฝัน ความหวังและเป้าหมายของตนเองด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงสามารถให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นของตนอย่างเป็นระบบทั้งได้

฿ 4,600.00

เยอรมัน 15 (B2-1) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมัน 15 (B2-1) (ออนไลน์) ระดับ B2 สามารถเข้าใจประเด็นหลักทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมในตัวบททั่วไปและเชิงวิชาการที่มีความซับซ้อน สามารถโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โดยเลือกใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนในการสื่อสารและให้ละเอียดประกอบแต่ละหัวข้อได้อย่างหลากหลาย สามารถสื่อสารในบทสนทนาเฉพาะด้านที่สัมพันธ์กับความรู้เฉพาะทางส่วนบุคคล โดยอธิบายมุมมองส่วนบุคคลเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะด้าน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างหลากหลาย

฿ 3,500.00

เยอรมัน 11 (B1-3) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมัน 11 (B1-3) (ออนไลน์) ระดับ B1 สามารถเข้าใจประเด็นหลักในตัวบททั่วไปที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน สามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ทำงาน สถานศึกษา หรือในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ สามารถสื่อสารในประเด็นที่คุ้นเคยหรือสัมพันธ์กับความสนใจส่วนบุคคลโดยสามารถเชื่อมโยงหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน สามารถอธิบายประสบการณ์ ความฝัน ความหวังและเป้าหมายของตนเองด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงสามารถให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นของตนอย่างเป็นระบบทั้งได้

ภาษาอิตาเลียน

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 2,500.00

การพูดภาษาอิตาเลียนระดับต้น (A2) (ออนไลน์)

การพูดภาษาอิตาเลียนระดับต้น (A2) (ออนไลน์) ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

฿ 2,500.00

อิตาเลียนพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

ภาษาอิตาเลียน พื้นฐาน 3 (ออนไลน์) ทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี

฿ 2,000.00

อิตาเลียนพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

ภาษาอิตาเลียน พื้นฐาน 2 (ออนไลน์) ทุกวันจันทร์และพุธ

฿ 2,000.00

อิตาเลียนพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 1 (ออนไลน์) ทุกวันจันทร์และพุธ ภาษาอิตาเลียนแก่ผู้เริ่มเรียน หรือผู้ที่มีพื้นความรู้มาแล้ว เพื่อให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้มีความรู้หรือทบทวนเพิ่มเติม และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงใช้ในงานส่วนของตน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ภาษาอังกฤษ

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 3,900.00

English Business Speaking (Online)

English Business Speaking (Online) ในยุคโลกาภิวัตน์ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนในเวทีโลก โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจ การมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จึงเป็นทักษะที่คนในยุคปัจจุบันควรให้ความสำคัญ ทักษะนี้ไม่เพียงช่วยให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ แต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงาน และการพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงจัดโครงการอบรมที่เน้นฝึกทักษะการพูดเชิงธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในด้านการใช้คำศัพท์ เทคนิคการสื่อสาร และการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง

฿ 4,800.00

Reading Enrichment (Online)

Reading Enrichment (Online) การนำทักษะการอ่านไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแต่ช่วยในการทำข้อสอบปรนัย (multiple choices) หรือ จับคู่ (matching) เพื่อการสอบเฉพาะกิจเท่านั้น เนื่องจากผู้เข้าอบรมบางท่านที่ทำสอบในลักษณะนี้ แม้กระทั่งได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี อาจไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่านอย่างแท้จริงและยังคงประสบปัญหา ในการอ่านบทความที่ซับซ้อน เนื้อหาที่จัดอบรมจึงเน้นการฝึกเขียนตอบด้วยตนเอง อธิบายเพื่อความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เป็นการฝึกอ่านเน้นประโยชน์ระยะยาวนอกจากการช่วยเตรียมตัวสอบ

฿ 4,800.00

Writing Enrichment (Online)

Writing Enrichment (Online) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร อย่างไรก็ดี ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักไม่มีโอกาสฝึกเขียนหรือหากเคยเรียน อาจไม่ได้ฝึกเต็มที่เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่ครอบคลุมหลายทักษะและเน้นไวยากรณ์ ในขณะเดียวกันการเรียนการเขียน บางครั้งเป็นรูปแบบเรียงความ (essays) ที่มีคำนำ เนื้อหา และสรุป มากกว่าย่อหน้า (paragraphs) ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการเขียนในการเรียนและทำงาน รวมไปถึงการสอบ IELTS TOEFL หรือ การเขียนเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้น โดยเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานการเขียน ไม่ว่าจะเป็น การเขียนย่อหน้า (paragraphs) ประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเพื่อยกตัวอย่าง ให้เหตุผล เปรียบเทียบ จูงใจ หรือ ในรูปแบบจดหมาย เป็นต้น การมีความรู้ด้านองค์ประกอบการเขียนที่ดีจะช่วยพัฒนาทักษะ เพื่อปรับใช้ตามความสนใจและความประสงค์ของผู้เข้าอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

฿ 3,800.00

Discussion and Debate: Learning English Through Current Events (online)

Discussion and Debate: Learning English Through Current Events (online) ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ เช่น บทความ บทบรรณาธิการ ข่าว podcasts ภาพยนตร์ และสารคดีนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง และสังคมรอบโลกแล้ว ยังเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน และฝึกการคิดเชิงวิพากษ์อีกด้วย เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมผู้ใหญ่ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลางตอนปลาย (Upper-intermediate) – ระดับสูง (advanced) และ ผู้ที่สนใจ

ภาษาเกาหลี

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 3,000.00

เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK II (ออนไลน์)

เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK II วันเสาร์บ่าย (ออนไลน์) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับ TOPIK II ความรู้ภาษาเกาหลีอยู่ในเลเวล 3, 4, 5, 6 (ระดับกลางถึงระดับสูง) ผู้ที่เคยเรียนที่ศูนย์บริการวิชาการวันเสาร์มาก่อนนั้นควรจบคอร์สภาษาเกาหลี4ขึ้นไปจึงจะเรียนคอร์สเตรียมสอบนี้ได้ เน้นการทำข้อสอบเก่าในทุกพาร์ทด้วยกันกับอาจารย์ผู้สอน และอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ปรากฏในข้อสอบย้อนหลังให้นักเรียน พร้อมเสริมไวยากรณ์และคำศัพท์อื่น ๆ เพิ่มเติม และแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ท

฿ 3,000.00

เตรียมสอบการเขียน TOPIK II (ออนไลน์)

เตรียมสอบการเขียน TOPIK II เสาร์เช้า (ออนไลน์) (อาจารย์ชาวเกาหลี) - ฝึกทำข้อสอบการเขียนภาษาเกาหลีระดับ TOPIK II สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเกาหลีระดับกลางถึงระดับสูง - เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับกลางและระดับสูงเพื่อใช้เตรียมตัวในการทำข้อสอบการเขียน TOPIK II

฿ 3,000.00

เกาหลีระดับกลาง 2 (ออนไลน์)

ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 2 วันเสาร์บ่าย (ออนไลน์)

฿ 3,000.00

เกาหลีระดับกลาง 1 (ออนไลน์)

ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 1 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่น

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 5,000.00

ญี่ปุ่น 4 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

ภาษาญี่ปุ่น 4 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม เมื่อเรียนจบจะมีความรู้เทียบเท่ากับระดับ N5 (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 20-25 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)

฿ 5,000.00

ญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง 4 (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง 4 (ออนไลน์) ฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับ N3-N2 ให้สามารถใช้งานได้จริง เขียนประโยคได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมชาติ เขียนข้อความสั้น ๆ ฝึกอ่านประโยคและข้อความที่ซับซ้อนได้ (ตำรา 上級へのとびら บทที่ 10-12)

฿ 4,300.00

ญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 วันเสาร์ (ออนไลน์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 เน้นความเข้าใจและเปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง และแปลประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 2 บทที่ 7 และ 8 )

฿ 4,300.00

ญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 วันเสาร์ (ออนไลน์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 เน้นความเข้าใจและเปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง และแปลประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1 บทที่ 3 และ 4)

ภาษาจีนกลาง

ดูคอร์สทั้งหมด
฿ 6,800.00

เตรียมสอบวัดระดับ HSKK ระดับกลาง (เรียนที่คณะ)

เตรียมสอบวัดระดับ HSKK ระดับกลาง (เรียนที่คณะ)

฿ 6,800.00

เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 4 (เรียนที่คณะ)

เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 4 (เรียนที่คณะ)

฿ 6,800.00

เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 3 (เรียนที่คณะ)

เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 3 (เรียนที่คณะ)

฿ 5,400.00

จีนกลางขั้นกลาง 1 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

ภาษาจีนกลาง ระดับ/ขั้นกลาง 1 (เรียนที่คณะ) การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาจีนกลางในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน และความรู้ทางวัฒนธรรมจีน เช่น การมอบของขวัญ การเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ กิจกรรมยามว่าง การท่องเที่ยว ฯลฯ การเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การพรรณนาเหตุการณ์ การพรรณนาความรู้สึก ฯลฯ

>