ภาษาสเปน

ภาษาสเปน

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 3,000.00

สเปนพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

ภาษาสเปน พื้นฐาน 3 (ออนไลน์) ภาษาสเปน 3 (เทียบเท่ากับ A 2.1- A 2.2) การเล่าและบรรยายเรื่องราวในอดีต รายละเอียดของบุคคล สุขภาพ งานเฉลิมฉลอง มหรสพ เมือง สภาพแวดล้อม การเดินทางและท่องเที่ยว การทำนายและการคาดการณ์อนาคต คำสั่งและคำแนะนำ หัวข้อไวยากรณ์: โครงสร้างที่ใช้ในการขอและให้ความเห็นและการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ทบทวนอดีตทั้ง 3 กาล presente de subjuntivo, โครงสร้างแสดงความปรารถนา, SE impersonal, Imperativo afirmativo y negativo, futuro imperfecto

฿ 3,000.00

สเปนพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

ภาษาสเปน พื้นฐาน 2 (ออนไลน์) ภาษาสเปน 2 (เทียบเท่ากับ A 1.2- A 2.1) อาหาร เสื้อผ้า สี กิจกรรมกลางแจ้ง โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางท่องเที่ยว ดนตรี ภาพยนตร์ การแสดงความคิดเห็น การเล่าและบรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในอดีต แผนการในอนาคต หัวข้อไวยากรณ์: pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto, imperativo, frases condicionales de futuro, perífrasis verbales

฿ 3,000.00

สเปนพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาสเปน พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) ภาษาสเปน 1 (เทียบเท่ากับ A 1.1) ฝึกอ่านออกเสียง เพศ พจน์ คำนำหน้านาม ตัวเลข การให้ข้อมูลพื้นฐานของตนเองและบุคคลอื่น บรรยายรูปพรรณสัณฐาน นิสัยใจคอ ย่านที่อยู่อาศัย กิจวัตรประจำวัน ความชอบ การบอกทาง การบอกเวลา อาหารการกิน หัวข้อไวยากรณ์: เพศ พจน์ คำนำหน้านาม คุณศัพท์ที่เกี่ยวกับสัญชาติและนิสัยใจคอ กิริยาวิเศษณ์บอกความถี่ คุณศัพท์และสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ กาล presente de indicativo กริยา 3 กลุ่ม (-ar, -er, -ir), ser, estar, hay, gerundio