ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 5,800.00

ฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 (เรียนที่คณะ)

฿ 6,000.00

ไวยากรณ์และคำศัพท์ฝรั่งเศส ระดับกลาง (A2-B1) (ออนไลน์)

ไวยากรณ์และคำศัพท์ฝรั่งเศส ระดับกลาง (A2-B1) (ออนไลน์)

฿ 6,000.00

ฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 (ออนไลน์)

ภาษาฝรั่งเศส ระดับ/พื้นฐาน 4 (ออนไลน์) เรียนไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

฿ 6,000.00

ฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

ภาษาฝรั่งเศส ระดับ/พื้นฐาน 3 (ออนไลน์) เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนระดับเบื้องต้น

฿ 4,000.00

ฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

ภาษาฝรั่งเศส ระดับ/พื้นฐาน 2 (ออนไลน์) เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

฿ 4,500.00

ฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาฝรั่งเศส ระดับ/พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนระดับเบื้องต้น