ภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 4,400.00

รัสเซีย 2 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

รัสเซีย 2 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) การใช้คำและประโยคในสถานการณ์รอบตัวและโต้ตอบพื้นฐาน การบอกสถานที่และลักษณะของสิ่งของรอบตัว การอ่าน เขียน ฟัง และพูดอย่างง่าย

฿ 2,700.00

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 5 วันเสาร์ (ออนไลน์)

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 5 วันเสาร์ (ออนไลน์) การสนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มุ่งเน้นการอธิบายเหตุผล การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้งในประเด็นต่างๆ รอบตัว ฯลฯ

฿ 2,700.00

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 1 วันเสาร์ (ออนไลน์)

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 1 วันเสาร์ (ออนไลน์) สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน เช่นการทักทาย การเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและครอบครัว ความชอบ งานอดิเรก การซื้อของ ถามทาง สั่งอาหาร ฯลฯ

฿ 2,700.00

รัสเซีย 2 วันอาทิตย์ (ออนไลน์)

รัสเซียพื้นฐาน 2 วันอาทิตย์ (ออนไลน์) การใช้คำและประโยคในสถานการณ์รอบตัวและโต้ตอบพื้นฐาน การบอกสถานที่และลักษณะของสิ่งของรอบตัว การอ่าน เขียน ฟัง และพูดอย่างง่าย

฿ 4,400.00

รัสเซีย 1 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

รัสเซียพื้นฐาน 1 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) ความรู้ระบบอักษรคีริลลิก การอ่านและประสมคำเบื้องต้น เพศและพจน์ของคำ คำกริยาและการประกอบประโยคเบื้องต้น การใช้ภาษารัสเซียพื้นฐานในระดับจำกัด ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน

฿ 2,700.00

รัสเซีย 1 วันอาทิตย์ (ออนไลน์)

รัสเซียพื้นฐาน 1 วันอาทิตย์ (ออนไลน์) ความรู้ระบบอักษรคีริลลิก การอ่านและประสมคำเบื้องต้น เพศและพจน์ของคำ คำกริยาและการประกอบประโยคเบื้องต้น การใช้ภาษารัสเซียพื้นฐานในระดับจำกัด ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน