ภาษาจีนกลาง

ภาษาจีนกลาง

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 6,800.00

เตรียมสอบวัดระดับ HSKK ระดับกลาง (เรียนที่คณะ)

เตรียมสอบวัดระดับ HSKK ระดับกลาง (เรียนที่คณะ)

฿ 6,800.00

เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 4 (เรียนที่คณะ)

เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 4 (เรียนที่คณะ)

฿ 6,800.00

เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 3 (เรียนที่คณะ)

เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 3 (เรียนที่คณะ)

฿ 5,400.00

จีนกลางขั้นกลาง 1 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

ภาษาจีนกลาง ระดับ/ขั้นกลาง 1 (เรียนที่คณะ) การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาจีนกลางในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน และความรู้ทางวัฒนธรรมจีน เช่น การมอบของขวัญ การเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ กิจกรรมยามว่าง การท่องเที่ยว ฯลฯ การเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การพรรณนาเหตุการณ์ การพรรณนาความรู้สึก ฯลฯ

฿ 3,600.00

จีนกลางขั้นกลาง 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ภาษาจีนกลาง ระดับ/ขั้นกลาง 1 วันธรรมดา (ออนไลน์) การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาจีนกลางในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน และความรู้ทางวัฒนธรรมจีน เช่น การมอบของขวัญ การเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ กิจกรรมยามว่าง การท่องเที่ยว ฯลฯ การเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การพรรณนาเหตุการณ์ การพรรณนาความรู้สึก ฯลฯ

฿ 4,800.00

จีนกลางพื้นฐาน 4 (เรียนที่คณะ)

ภาษาจีนกลาง ระดับ/พื้นฐาน 4 (เรียนที่คณะ) การพูด การฟัง การอ่านในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน การเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ประโยคกรรมวาจก (passive voice) การใช้คำ le, zhe, guoฯลฯ

฿ 5,400.00

จีนกลางพื้นฐาน 3 (เรียนที่คณะ)

ภาษาจีนกลาง ระดับ/พื้นฐาน 3 (เรียนที่คณะ) การพูด การฟัง การอ่านในระดับที่ไม่ต้องอาศัยสัทอักษรจีน คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน การเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เช่น รูปประโยค ba ประโยคเปรียบเทียบ ฯลฯ

฿ 4,800.00

จีนกลางพื้นฐาน 2 (เรียนที่คณะ)

ภาษาจีนกลาง ระดับ/พื้นฐาน 2 (เรียนที่คณะ) การพูด การฟัง การอ่านระดับเบื้องต้น คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของ การถามราคา การนัดหมาย พบแพทย์ การอวยพรต่างๆ ฯลฯ การเขียนและแต่งประโยคที่ประยุกต์ใช้คำศัพท์และรูปประโยคที่เรียนมา