ภาษาบาลี

ภาษาบาลี

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 3,000.00

บาลีพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาบาลี พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) มีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคำในภาษาไทย รวมทั้งใช้ในบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต ตลอดจนมีความสำคัญในฐานะเป็นภาษาหนึ่งที่สืบทอดพุทธพจน์และใช้ในวรรณคดีบาลี การมีทักษะภาษาบาลีจึงทำให้สามารถเข้าใจและตีความบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ได้อย่างไม่ผิดพลาด ภาษาบาลียังเป็นภาษาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในวงวิชาการด้านภารตวิทยาและพุทธศาสน์ศึกษาทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาภาษาบาลีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาภาษาบาลีจึงทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจคำในภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ทั้งยังเพิ่มพูนความเข้าใจบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ รวมทั้งวรรณคดีที่ใช้ภาษาบาลีอีกด้วย