ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 5,000.00

ญี่ปุ่น 4 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

ภาษาญี่ปุ่น 4 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม เมื่อเรียนจบจะมีความรู้เทียบเท่ากับระดับ N5 (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 20-25 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)

฿ 5,000.00

ญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง 4 (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง 4 (ออนไลน์) ฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับ N3-N2 ให้สามารถใช้งานได้จริง เขียนประโยคได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมชาติ เขียนข้อความสั้น ๆ ฝึกอ่านประโยคและข้อความที่ซับซ้อนได้ (ตำรา 上級へのとびら บทที่ 10-12)

฿ 4,300.00

ญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 วันเสาร์ (ออนไลน์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 เน้นความเข้าใจและเปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง และแปลประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 2 บทที่ 7 และ 8 )

฿ 4,300.00

ญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 วันเสาร์ (ออนไลน์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 เน้นความเข้าใจและเปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง และแปลประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1 บทที่ 3 และ 4)

฿ 5,500.00

ญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 วันธรรมดา (ออนไลน์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง เน้นความเข้าใจและเปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง และแปลประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1 บทที่ 1 และ 2)

฿ 4,500.00

ญี่ปุ่น 8 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่น 8 วันธรรมดา (ออนไลน์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 4 บทที่ 44-50 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)

฿ 4,500.00

ญี่ปุ่น 6 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่น 6 วันธรรมดา (ออนไลน์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 32-38 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)

฿ 4,000.00

ญี่ปุ่น 4 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ภาษาญี่ปุ่น 4 (ออนไลน์) ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม เมื่อเรียนจบจะมีความรู้เทียบเท่ากับระดับ N5 (ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 20-25 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง)