อิตาเลียนพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 1   (ออนไลน์) ทุกวันจันทร์และพุธ  

ค่าอบรม 2,000 บาท

ภาษาอิตาเลียนแก่ผู้เริ่มเรียน หรือผู้ที่มีพื้นความรู้มาแล้ว เพื่อให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้มีความรู้หรือทบทวนเพิ่มเติม และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงใช้ในงานส่วนของตน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)
ระดับ/พื้นฐาน 1
ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน1 ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่าน ออกเสียง การสนทนา และการเขียนระดับเบื้องต้น

- ไม่ต้องมีพื้นฐาน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะสามารถพูดและเข้าใจภาษาอิตาเลียนที่ใช้ในการสื่อสารได้  

- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเขียนภาษาอิตาเลียนได้

- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาอิตาเลียนข้อมูลคอร์สเรียน

  • อิตาเลียนพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2567 รวม 20 ชั่วโมง

  • ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ