บาลีพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

บาลีพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)
ค่าอบรม 3,000 บาท

ระดับ/พื้นฐาน 1
ไวยากรณ์บาลีระดับพื้นฐาน คำนาม คุณนาม สรรพนาม กริยาอาขยาตและกริยากิตก์ การแปลประโยคภาษาบาลีอย่างง่าย

เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา
ไวยากรณ์ภาษาบาลี คำศัพท์ โครงสร้างประโยค วากยสัมพันธ์ ทักษะการอ่าน-แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้
- ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจไวยากรณ์ภาษาบาลี 
- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเขียนภาษาบาลีโดยใช้ตัวอักษรไทยและตัวอักษรโรมัน
- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาบาลี
- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและแปลข้อความภาษาบาลีทั้งขนาดสั้นและขนาดยาวได้

ข้อมูลคอร์สเรียน

  • บาลีพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ