เตรียมสอบการเขียน TOPIK II (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

เตรียมสอบการเขียน TOPIK II  เสาร์เช้า (ออนไลน์)

(อาจารย์ชาวเกาหลี)

ค่าอบรม 3,000 บาท 


รายละเอียด

1. ฝึกทำข้อสอบการเขียนภาษาเกาหลีระดับ TOPIK II สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเกาหลีระดับกลางถึงระดับสูง

2. เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับกลางและระดับสูงเพื่อใช้เตรียมตัวในการทำข้อสอบการเขียน TOPIK II

 - ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาเกาหลีระดับกลาง 2 หรือมีความรู้เทียบเท่า


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • เตรียมสอบการเขียน TOPIK II (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 (รวม 30 ชั่วโมง)

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ