เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK II (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK II วันเสาร์บ่าย (ออนไลน์)

ค่าอบรม 3,000 บาท


- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับ TOPIK II ความรู้ภาษาเกาหลีอยู่ในเลเวล 3, 4, 5, 6 (ระดับกลางถึงระดับสูง)
ผู้ที่เคยเรียนที่ศูนย์บริการวิชาการวันเสาร์มาก่อนนั้นควรจบคอร์สภาษาเกาหลี4ขึ้นไปจึงจะเรียนคอร์สเตรียมสอบนี้ได้
เน้นการทำข้อสอบเก่าในทุกพาร์ทด้วยกันกับอาจารย์ผู้สอน และอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ปรากฏในข้อสอบย้อนหลังให้นักเรียน
พร้อมเสริมไวยากรณ์และคำศัพท์อื่น ๆ เพิ่มเติม และแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ท
ข้อมูลคอร์สเรียน

  • เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK II (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 (รวม 30 ชั่วโมง)

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ