ฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ฝรั่งเศส พื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 6,000 บาท / ไม่รวมหนังสือ 5,500 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับเบื้องต้นและระดับกลาง

ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน     


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาฝรั่งเศส

- ผู้เรียนจะสามารถพูดและฟังภาษาฝรั่งเศสได้

- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสได้


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • ฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฏาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ