ภาษาอิตาเลียน

ภาษาอิตาเลียน

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 2,500.00

การพูดภาษาอิตาเลียนระดับต้น (A2) (ออนไลน์)

การพูดภาษาอิตาเลียนระดับต้น (A2) (ออนไลน์) ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

฿ 2,500.00

อิตาเลียนพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

ภาษาอิตาเลียน พื้นฐาน 3 (ออนไลน์) ทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี

฿ 2,000.00

อิตาเลียนพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

ภาษาอิตาเลียน พื้นฐาน 2 (ออนไลน์) ทุกวันจันทร์และพุธ

฿ 2,000.00

อิตาเลียนพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาอิตาเลียน ขั้นพื้นฐาน 1 (ออนไลน์) ทุกวันจันทร์และพุธ ภาษาอิตาเลียนแก่ผู้เริ่มเรียน หรือผู้ที่มีพื้นความรู้มาแล้ว เพื่อให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้มีความรู้หรือทบทวนเพิ่มเติม และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงใช้ในงานส่วนของตน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น