ไวยากรณ์และคำศัพท์ฝรั่งเศส ระดับกลาง (A2-B1) (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ไวยากรณ์และคำศัพท์ฝรั่งเศส ระดับกลาง (A2-B1) (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 6,000 บาท


หัวข้อการอบรม

ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางตามมาตรฐานยุโรป (A2-B1) : กาล คุณศัพท์และสรรพนาม และสำนวนบอกสถานการณ์
คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางตามมาตรฐานยุโรป (A2-B1) : กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การค้าขาย การคมนาคมขนส่งและการเดินทาง การท่องเที่ยว เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม 


- ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 4 หรือมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน (ระดับ A2 หรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน         ข้อมูลคอร์สเรียน

  • ไวยากรณ์และคำศัพท์ฝรั่งเศส ระดับกลาง (A2-B1) (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ