เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 4 (เรียนที่คณะ)

รายละเอียดคอร์สเรียน

เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 4

ราคา 6,800 บาท รวมเอกสารแล้ว


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

1. ฝึกทักษะการฟัง และการอ่านจับใจความสำคัญ

2. เรียนรู้และฝึกฝนการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์

3. ฝึกทักษะการเขียน


คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

ผู้เรียนสอบผ่าน HSK ระดับ 3 หรือมีพื้นฐานภาษาจีนเทียบเท่า HSK ระดับ 3 และ*เรียนภาษาจีนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง*

ข้อมูลคอร์สเรียน

  • เตรียมสอบวัดระดับ HSK ระดับ 4 (เรียนที่คณะ)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. เรียนที่คณะ

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ