ฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 (เรียนที่คณะ)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ฝรั่งเศส พื้นฐาน 1 (เรียนที่คณะ) วันเสาร์

ราคารวมหนังสือ 5,800 บาท / ไม่รวมหนังสือ 4,500 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับเบื้องต้น

  - ไม่ต้องมีพื้นฐาน   


 สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาฝรั่งเศส

- ผู้เรียนจะสามารถพูดและฟังภาษาฝรั่งเศสได้

- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสได้

ข้อมูลคอร์สเรียน

  • ฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 (เรียนที่คณะ)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ