ฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ฝรั่งเศส พื้นฐาน 4  (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 6,000 บาท / ไม่รวมหนังสือ 5,500 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

เรียนไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับเบื้องต้นและระดับกลาง

- ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาฝรั่งเศส

- ผู้เรียนจะสามารถพูดและฟังภาษาฝรั่งเศสได้

- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสได้


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • ฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฏาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ